Kontakt
Rejestr zmian
Mapa Serwisu
Strona Główna
» MAPA STRONY

Strona główna 
»Ośrodek 
   » Zasady funkcjonowania 
   » Struktura organizacyjna 
   » Przedmiot działalności i kompetencje 
   » Majątek będący w dyspozycji WORD 
   » Status prawny 
   » Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje 
   » Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 
   » Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach 
   » Instrukcja 
   » Zamówienia publiczne 
   » Zamówienia aktualne 
   » Usługi ubezpieczeniowe pojazdów 23.01.2019 
   » Dostawa bonów towarowych 21.02.2019 
   » Zamówienia archiwalne 
   » Dostawa paliwa 16.02.2011 
   » Dostawa bonów towarowych 21.03.2011 
   » Dostawa papieru i materiałów eksploatacyjnych 11.04.2011 
   » Usługi z zakresu ochrony osób i mienia 31.05.2011 
   » Modernizacja systemu monitoringu 8.8.2011 
   » Dostawa hydraulicznych narzędzi ratowniczych 02.09.2011 
   » Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego 02.11.2011 
   » Dostawa bonów towarowych 02.11.2011 
   » Dostawa bonów towarowych 01.03.2012 
   » Dostawa materiałów eksploatacyjnych 24.04.2012 
   » Usługi ubezpieczeniowe pojazdów 26.06.2012 
   » Usługi ubezpieczeniowe pojazdów 16.07.2012 
   » Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego 18.07.2012 
   » Usługi ubezpieczeniowe pojazdów 31.07.2012 
   » Usługi ubezpieczeniowe pojazdów 14.09.2012 
   » Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego 08.10.2012 
   » Dostawa ambulansu pogotowia ruchu drogowego 09.10.2012 
   » Dostawa bonów towarowych 18.10.2012 
   » Dostawa ambulansu pogotowia ruchu drogowego 22.10.2012 
   » Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania 26.11.2012 
   » Dostawa paliwa 07.12.2012 
   » Dostawa bonów towarowych 21.02.2013 
   » Dostawa materiałów eksploatacyjnych 10.07.2013 
   » Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego 11.09.2013 
   » Dostawa bonów towarowych 21.10.2013 
   » Dostawa systemu teleinformatycznego 06.02.2014 
   » Dostawa bonów towarowych 14.03.2014 
   » Ochrona osób i mienia 24.06.2014 
   » Usługi ubezpieczeniowe pojazdów 04.09.2014 
   » Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego 09.09.2014 
   » Dostawa materiałów eksploatacyjnych 24.09.2014 
   » Dostawa bonów towarowych 29.10.2014 
   » Dostawa samochodu nieoznakowanego dla Policji 25.11.2014 
   » Dostawa dwóch ambulansów medycznych 11.12.2014 
   » Dostawa paliwa 10.01.2015 
   » Zakup samochodu z wideorejestratorem dla Policji 
   » Dostawa bonów towarowych 20.02.2015 
   » Dostawa ambulansów medycznych 20.06.2015 
   » Dostawa systemu teleinformatycznego 31.07.2015 
   » Dostawa systemu teleinformatycznego 16.09.2015 
   » Dostawa materiałów eksploatacyjnych 16.09.2015 
   » Dostawa bonów towarowych 28.10.2015 
   » Dostawa systemu teleinformatycznego 23.12.2015 
   » Dostawa bonów towarowych 09.02.2016 
   » Dostawa samochodów osobowych 25.08.2016 
   » Dostawa materiałów eksploatacyjnych 14.10.2016 
   » Roboty budowlane 26.10.2016 
   » Usługi inżynierskie 26.10.2016 
   » Dostawa bonów towarowych 4.11.2016 
   » Dostawa paliwa 30.12.2016 
   » Usługi ubezpieczeniowe pojazdów 08.02.2017 
   » System rejestracji przebiegu egzaminów praktycznych 
   » Dostawa bonów towarowych 16.03.2017 
   » Usługa ochrony osób i mienia 03.07.2017 
   » Dostawa materiałów eksploatacyjnych 10.10.2017 
   » Dostawa bonów towarowych 11.10.2017 
   » Dostawa dwóch pojazdów ciężarowych 05.12.2017 
   » Dostawa bonów towarowych 07.02.2018 
   » Dostawa bonów towarowych 16.10.2018 
   » Dostawa materiałów eksploatacyjnych 7.11.2018 
   » Dostawa systemu teleinformatycznego 31.12.2018 
   » Zakup paliwa 31.12.2018 
   » Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
»Serwis informacyjny WORD 
»Polityka prywatności 

góra
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu © Wszystkie prawa zastrzeżone
tworzenie stron www tworzenie stron www