Kontakt
Rejestr zmian
Mapa Serwisu
Strona Główna
» Ośrodek » Zasady funkcjonowania 
Informacje drukuj

Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych

Sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami silnikowymi i tramwajami odbywa się w formie egzaminu państwowego składającego się z części teoretycznej i praktycznej, przeprowadzanego zgodnie z zasadami określonymi w
ROZPORZĄDZENIU MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Część teoretyczna egzaminu państwowego, obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania i czynności kontrolno - obsługowych pojazdu oraz zasad udzielania pomocy przedlekarskiej i jest realizowana w sali egzaminacyjnej z wykorzystaniem komputerowego urządzenia egzaminacyjnego wraz z jednolitym oprogramowaniem.

Część praktyczna egzaminu państwowego obejmuje sprawdzenie umiejętności wykonywania manewrów podstawowych oraz umiejętności jazdy w ruchu drogowym i jest realizowana na placu manewrowym i na drogach publicznych.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego.

Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego, osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie informuje ośrodek egzaminowania o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę, składa w WORD
dowód uiszczenia opłaty za egzamin, pisemną zgodę rodziców lub opiekuna, jeżeli nie ukończyła 18 lat;

Osoba może ponadto złożyć wniosek o udział w części praktycznej egzaminu
instruktora szkolącego ją oraz egzaminatora nadzorującego przebieg egzaminu, wyznaczonego przez Dyrektora WORD

góra


Rejestr zmian:
 
2015-02-16 08:57:54 - Jacek Opala (edycja element: edytor html)
2015-02-16 08:54:48 - Jacek Opala (edycja element: edytor html)
2015-02-16 08:45:36 - Jacek Opala (edycja element: edytor html)
2015-02-16 08:37:32 - Jacek Opala (edycja element: edytor html)
2015-02-16 08:30:43 - Jacek Opala (element edytor html: uruchom)
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu © Wszystkie prawa zastrzeżone
tworzenie stron www tworzenie stron www