Kontakt
Rejestr zmian
Mapa Serwisu
Strona Główna
» Ośrodek » Zamówienia publiczne » Zamówienia archiwalne » Dostawa samochodów osobowych 25.08.2016 
Informacje drukuj

      

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
na d
ostawę samochodów osobowych przeznaczonych do przeprowadzenia egzaminów państwowych na prawo jazdy kategorii B dla Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego 

 

1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy nowych samochodów osobowych w liczbie łącznej – 81 sztuk wyprodukowanych w 2017 roku przeznaczonych i przystosowanych do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub podlegających sprawdzeniu kwalifikacji w zakresie kategorii B z wyłączeniem urządzeń rejestracji przebiegu egzaminów dla Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / karta opisowa pojazdu / oraz 5. opis parametrów technicznych i jakościowych, przedstawiono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Po dostawie 81 sztuk samochodów w wyniku realizacji postanowień umowy Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania dwóch wymian, po 24 miesiącach i po 47 miesiącach od dnia podpisania umowy.

WORD:   ZP2 / samochody / 2016
TED EU:   299392-2016


Pliki do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PDF
SIWZ PDF
FORMULARZ OFERTY DOC
FORMULARZ OFERTY PDF
FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA DOC
FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA PDF
PROJEKT UMOWY PDF
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOC
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PDF
HARMONOGRAM DOSTAW I WYMIAN PDF
LISTA PODMIOTÓW DOC
LISTA PODMIOTÓW PDF
Poznań, dn. 25.08.2016r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW - ZMIANA ZAŁ. NR 2
Poznań, dn. 01.09.2016r.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
Poznań, dn. 07.09.2016r.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
Poznań, dn. 14.09.2016r.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
Poznań, dn. 16.09.2016r.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
Poznań, dn. 19.09.2016r.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
Poznań, dn. 21.09.2016r.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
Poznań, dn. 23.09.2016

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
Poznań, dn. 27.09.2016

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
Poznań, dn. 28.09.2016

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
Poznań, dn. 29.09.2016

Informacja zamawiającego
Poznań, dn. 4.10.2016

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Poznań, dn. 16.11.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2016-155763 (16-458220-001)
Poznań, dn. 06.12.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 429820-2016
Poznań, dn. 07.12.2016

góra


Rejestr zmian:
 
2016-12-07 15:56:33 - Piotr Gogulski (edycja element: edytor html)
2016-12-06 15:42:47 - Piotr Gogulski (edycja element: edytor html)
2016-11-16 14:14:50 - Piotr Gogulski (edycja element: edytor html)
2016-10-04 15:16:38 - Jacek Opala (edycja element: edytor html)
2016-10-04 15:16:30 - Jacek Opala (edycja element: edytor html)
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu © Wszystkie prawa zastrzeżone
tworzenie stron www tworzenie stron www