Kontakt
Rejestr zmian
Mapa Serwisu
Strona Główna
» Ośrodek » Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 
Informacje drukuj

Osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego, może zgłaszać, za pośrednictwem dyrektora ośrodka egzaminowania, do właściwego organu nadzoru, skargi i zastrzeżenia co do jego przebiegu i oceny.


Osoba, która dwukrotnie uzyskała negatywny wynik egzaminu praktycznego, może złożyć, do właściwego organu prowadzącego nadzór, wniosek o udział w kolejnym egzaminie praktycznym osoby sprawującej nadzór nad egzaminowaniem kandydatów na kierowców i kierowców. W przypadku złożenia wniosku organ kieruje osobę sprawującą nadzór nad egzaminowaniem do udziału w kolejnym egzaminie praktycznym osoby składającej wniosek.


Jeżeli w trakcie przeprowadzonego postępowania administracyjnego ujawnione zostaną fakty wskazujące na możliwość popełnienia czynu mającego znamiona wykroczenia lub przestępstwa, o fakcie tym zawiadamia się prokuraturę oraz dyrektora.

góra


Rejestr zmian:
 
2009-07-08 14:45:25 - Piotr Gogulski (edycja element: edytor html)
2008-09-15 11:49:46 - administrator (element edytor html: uruchom)
2008-09-15 11:49:20 - administrator (edycja element: edytor html)
2008-09-15 11:48:44 - administrator (dodaj element: edytor html)
2008-09-15 11:48:44 - administrator (dodaj element: edytor html)
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu © Wszystkie prawa zastrzeżone
tworzenie stron www tworzenie stron www