Kontakt
Rejestr zmian
Mapa Serwisu
Strona Główna
» Ośrodek » Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach 
Informacje drukuj

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Ośrodek egzaminowania prowadzi ewidencję osób egzaminowanych i protokołów egzaminacyjnych korzystając z informatycznych środków technicznych, posługując się jednolitym oprogramowaniem, dedykowanym dla WORD

Po zakończeniu egzaminu dla ostatniej w danym dniu osoby - ośrodek egzaminowania sporządza protokół egzaminacyjny, na podstawie danych przekazanych przez komputerowe urządzenie egzaminacyjne, oraz w listach osób zakwalifikowanych na egzamin wypełnionych i przekazanych przez egzaminatorów.

Ośrodek egzaminowania przechowuje:

   1. protokoły egzaminacyjne, które po upływie jednego roku powinny być zszyte w książkę, jako roczne dokumenty trwałego przechowywania, oraz powinny zawierać na ostatniej stronie adnotację osoby, sprawującej nadzór w imieniu właściwego organu nadzoru, o liczbie stron i protokołów, z jej podpisem i pieczątką,
   2. plany egzaminów i listy osób zakwalifikowanych na egzamin - przez okres 1 miesiąca,
   3. arkusze odpowiedzi lub wydruki wyników egzaminu teoretycznego przeprowadzanego za pomocą komputerowego urządzenia egzaminacyjnego - przez okres co najmniej 30 dni.

góra


Rejestr zmian:
 
2015-02-16 09:24:39 - Jacek Opala (edycja element: edytor html)
2015-02-16 09:02:00 - Jacek Opala (edycja element: edytor html)
2013-07-11 22:27:30 - Jacek Opala (element edytor html: zmiana pozycji: dol)
2013-07-11 22:27:25 - Jacek Opala (dodaj element: edytor html)
2013-07-11 22:27:25 - Jacek Opala (dodaj element: edytor html)
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu © Wszystkie prawa zastrzeżone
tworzenie stron www tworzenie stron www